Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 24 de juny de 2024   |   12:49
 
Enquesta  
Quina nota poses als partits de l’oposició després d’un any de legislatura?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
Entrevista
07/06/2024 | 11:52
Jaume Alcover:
“Als docents ens agradaria tenir un projecte educatiu que oferís estabilitat”
Guillem Puig

Jaume Alcover Sastre -49- és d’ençà del 2006 el director titular del Centre Concertat Sant Vicenç de Paül de Sóller, tasca que realitza juntament amb Teresa Pizá Carbonell -directora pedagògica del centre-. Alcover compagina les tasques com a director amb les de professor d’Educació Física del centre. Al llarg d’aquesta entrevista Alcover fa un balanç del que ha estat el curs 2023/24 i avança algunes de les particularitats del proper curs.

Pregunta.- Quin balanç pot fer del curs 2023/24 que és a punt d’acomiadar-se?
Resposta.- Del curs 2023/24 en puc fer un balanç força positiu, del qual en destacaria dues fites: d’una banda, la implantació definitiva de la LOMLOE sense problemes destacables; i de l’altra, el fet d’haver duplicat en els cursos de Primària la reutilització de llibres. Pel que fa al currículum del nostre alumnat, vull destacar que la majoria de l’alumnat ha anat desenvolupant les competències idònies per poder passar de curs.

P.- Quines previsions tenen de cara al proper curs?
R.- Tenim en projecte la incorporació d’una línia incompleta de 0-3 anys: això vol dir que en lloc de comptar amb tres aules (zero, un i dos anys) només comptarem amb dues aules: una de zero a un any, i una altra per als infants de dos anys. En un altre aspecte, també comptam dur a terme la implantació definitiva d’un canvi d’imatge i metodologia en Infantil: per posar alguns exemples comptarem amb nous materials motivadors i amb una profunda reflexió sobre el paper del mestre, entre d’altres.

P.- Com fan comptes enllestir els nous espai de 0-3 anys?
R.- Ara per ara hem presentat un projecte de dues aules a la Conselleria d’Educació -ja que comptam amb els espais per dur-los endavant- però cal adequar-los amb les necessitats que requereixen: llum especial, peu pla, banys en l’aula, zones de descans, zona exclusiva de pati... Estam pendents de l’obertura de la línia de subvencions per part de la conselleria: ara bé, també vull deixar ben clar que no farem res en aquest espai fins que tenguem la subvenció fermada amb la conselleria d’Educació.

P.- Quants infants podran acollir d’aquest franja d’edat?
R.- A l’aula de 2 anys hi haurà espai per a un màxim de 18 infants; a l’aula de 0 a 1 any dependrà de l’escala prefixada per a aquestes edats.

P.- Per què s’han decidit a fer aquesta passa?
R.- D’una banda, perquè hi havia demanda social i manca d’oferta; i de l’altra, perquè s’ha donat la possibilitat a nivell de conselleria de poder concertar aules 0-3.

P.- En una altra aspecte, han tengut en alguna ocasió algun tipus de problema pel que fa a la lliure elecció de llengua?
R.- No. Al nostre centre hem mantengut el nostre projecte lingüístic i no ens hem hagut de plantejar res en aquest sentit.

P.- Han patit conflictes a nivell lingüístic a les aules o amb els pares?
R.- Problemes no n’hi ha hagut en aquest aspecte. La llengua vehicular del centre és i seguirà essent el català. Tot i això, sempre hem estat oberts a explicar aquest fet als pares i els tutors s’encarreguen d’oferir explicacions o traduccions en cas que hi hagi algun problema.

P.- Com ho fan quan els arriba algú de fora del nostre àmbit lingüístic?
R.- En primer lloc, comptam amb un protocol d’avaluació -en general, no només en l’àmbit lingüístic-, i posteriorment, es prenen mesures amb els recursos amb què comptam. Cal dir que comptam amb un equip de suport preparat per atendre aquestes i altres situacions especials. A més, els tutors s’encarreguen d’encaminar aquests casos amb l’ajuda de l’equip de suport.

P.- En quins projectes educatius participarà Sant Vicenç de Paül el proper curs?
R.- Enguany hem instaurat la participació en tres projectes de manera definitiva: la Cursa solidària, la Diada científico-matemàtica i la Diada de les Lletres -coincidint amb Sant Jordi-. També comptam amb el projecte “Maletes viatgeres” per a Primer Cicle per tal de fomentar la lectura i amb “Tallers intercicles” que afecten a diferents cursos.

P.- Quins han estat els principals entrebancs que ha hagut d’afrontar Sant Vicenç de Paül enguany?
R.- Entrebancs a nivell educatiu no n’hem tenguts. Però a nivell econòmic hem tengut alguns entrebancs: nosaltres depenem d’una subvenció i arran del canvi polític els nous concert educatius es varen retardar.

P.- Com duen l’aplicació de la LOMLOE?
R.- Bé: l’anam lluitant dia a dia. Volem manifestar que no hi estam en contra, però enyoram un pacte educatiu que ofereixi més estabilitat i coherència.

P.- Quins són els reptes de futur per a una escola com la que vostè dirigeix?
R.- D’una banda, estabilitat pel que fa al nombre d’infants a les nostres aules; de l’altra, alguna dotació econòmica per fer canvis en infraestructures; i finalment, aconseguir un canvi en la visió del que és una escola concertada.

P.- Per acabar, ja sospira amb els dos mesos de vacances?
R.- Des del 2006 no sé què és comptar amb dos mesos de vacances. Ara mateix començam a tancar el present curs i ja començam a preparar el següent. Serem aquí fins dia 15 de juliol i la darrera setmana d’agost ja hi tornarem a ser; això si no hi ha extres en tasques de manteniment.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a