Diari digital de la comarca de Sóller
Divendres, 22 de gener de 2021   |   17:08
 
Enquesta  
Hauria d’autoritzar el Ministeri de Defensa l’accés públic controlat al cim del Puig Major?


No
 
Gent passejant per la Plaça avui dematí.
14/03/2020 | 18:30
Confinament parcial per l'Estat d'Alarma
G.M.

El Consell de Ministres ha aprovat avui horabaixa l'Estat d'Alarma a tot el país en el transcurs dels propers 15 dies amb la finalitat de poder adoptar fàcilment mesures extraordinàries per fer front a la crisi del coronavirus.

A la vegada el consell extraordinari ha adoptat mesures de gran calat, algunes de les quals es resumeixen a continuació:

- Durant la vigència de l'Estat d'Alarma els ciutadans únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats: 1) Adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 2) Assistència a centres sanitaris. 3) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial. 4) Retorn al lloc de residència habitual. 5) Assistència i cura de majors, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. 6) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada. La mesura s'aplica immediatament.

- Es permetrà la circulació de vehicles particulars per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior i també per repostar combustible.

- Els empleadors, tant públics com privats, estaran obligats a facilitar mesures que permetin la prestació laboral o funcionarial dels emplears per mitjans no presencials, sempre que això sigui possible.

- Queda suspesa l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, tot i que es mantendran les activitats educatives que siguin possibles a distància i on line.

- Hauran de romandre tancats els bars, els restaurants, els recintes esportius (camps d'esports, gimnasos, poliesportius, sales de billar...), les discoteques i les sales de conferències, entre d'altres, i no es podran organitzar festes populars. L'ordre no fa referència als hotels.

- Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, incloses les Policies Locals, queden durant aquest temps sota les ordres directes del titular del Ministeri de l'Interior i estaran autoritzats a practicar les comprovacions en persones, bens, vehicles, locals i establiments que siguin necessaries per comprovar i, en el seu cas, impedir que es duguin a terme els serveis i activitats que s'han prohibit. Es demana a la ciutadania col.laborar i no obstaculitzar la labor dels agents.

- En qualsevol cas, s'hauran de respectar les recomanacions i les indicacions de les autoritats sanitàries.

- El Govern establirà les condicions necessàries per garantir l'abastiment alimentari. Fins i tot podrà mobilitzar les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

- Es centralitza el sistema de salut.

 Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a