Diari digital de la comarca de Sóller
Dimecres, 20 de febrer de 2019   |   12:35
 
Enquesta  
Està abandonada la primera línia del Port de Sóller?


No
 
El volum de residus reciclats ha agumentat en quilograms, però ha disminuït lleugerament en percentatge.
09/02/2018 | 09:08
El reciclatge s'estanca
J.M.

Cada solleric va generar 633 quilos de fems durant l’any 2017. Aquesta esfereidora dada posa de manifest el llarg camí que li queda per recórrer a la ciutadania en matèria de reducció de residus, en tant que la mitjana sollerica es troba molt per damunt de l’espanyola que es situa en els 440 quilos per habitant. Suposa que la nostra mitjana està un 44% per damunt de la nacional.

Aquesta és tan sols una de les xifres que ha posat damunt l’estadística el Departament de Residus del Consell de Mallorca, que xifra el volum de fems que es va generar a Sóller en 8.819 tones durant l’exercici passat. El volum de residus es va incrementar el 3’6% respecte l’exercici anterior continuant una tendència a l’alça que Sóller ve registrant des de que la crisi va reduir els seus efectes sobre l’economia local.

Si més no, l’increment en la producció de fems no ha anat acompanyada per un increment al mateix ritme en el reciclatge de residus. Tot el contrari, Sóller ha reduït en el darrer any el volum de fems que es deposita en el contenidor del reciclatge. Les dades revelen que tan sols el 16’9% del fems es va reciclar front al 17’3% de l’any anterior. Així, cada solleric va reciclar 107 quilos dels 633 que va produir durant el 2017, un quilo més que l’any anterior. Però com que durant l’any passat es varen produir més tones de residus, l’increment del reciclatge es va aigualir fins al punt que percentualment es va veure reduït.

Només en matèria d’envasos es produeix un augment en reciclatge. Així, durant el 2017 es varen recollir del contenidor groc gairebé 306 tones de residus, el que suposa un 12% més que l’any anterior. No succeeix el mateix en la fracció del vidre i del paper. En el primer dels casos es recolliren del contenidor verd 652 tones de vidre, un 0’7% menys que en el 2016.

En la categoria de paper i cartró, durant el 2017 es recolliren 536 tones, un 1’7% menys que en l’anterior exercici.
Amb tot, les xifres de producció de fems no fan més que evidenciar que el percentatge de residus que acaben al contenidor del reciclatge es situen sensiblement per davall de la mitjana de Mallorca, que actualment es situa en el 17’3%.

50% en el 2020

Davant tot això, el repte d’aconseguir el reciclatge del 50% dels residus es perfila com una quimera que a hores sembla impossible d’aconseguir. En qualsevol cas, el problema és molt més gran. La Unió Europea s’ha fixat com a objectiu que els Estats membres reciclin almenys el 50% dels seus residus el 2020 i el 65% el 2030. Així mateix, exigeix que per a aquest any només es dugui als abocadors el 10% del fems que es genera. Unes fites que el nostre municipi està molt lluny d’assolir-se.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a