Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 6 de juliol de 2020   |   20:18
 
Enquesta  
Quants regidors de l’Ajuntament de Sóller haurien de tenir dedicació exclusiva al càrrec?

Cap
Un
Dos
Tres
Quatre
Cinc
 
Entrevista
08/02/2019 | 09:08
Barry Byrne:
“Les estufes de llenya emeten gasos molt nocius”
G.P.

L’aparició fa poques setmanes d’una nova plataforma cívica sota el títol de Sóller Vall Verda ha posat en el punt de mira informatiu bona part dels seus portaveus, entre els quals cal destacar a l’irlandès, Barry Byrne. Byrne és periodista i professor i es troba fortament involucrat en el devenir de la vall que ha convertit en casa seva d’ençà del 2005.

Pregunta.- És exagerat qüestionar la qualitat de l’aire de la vall de Sóller?
Resposta.- Realment no ho sabem perquè ens manquen dades i estudis. Segons la Unió Europea tenim el dret a respirar aire pur i darrerament s’han donat un seguit de queixes a la vall provocades per la presència d’un núvol baix de fum sobre la vall i queixes de picors d’alguns dels seus habitants. Per tant, s’ha de saber si hi ha algun problema, la qual cosa implica necessàriament un estudi. Curiosament, la zona més propera a Sóller on s’analitza la qualitat de l’aire és a les cases de Menut, a Binifaldó: es tracta de l’observatori que controla l’aire de la zona de la Serra de Tramuntana, tot i que només controla els nivells d’ozó. Curiosament, les dades obtengudes a Menut indiquen que a la Serra és on s’han detectat els pitjors registres d’ozó de l’illa.

P.- Quines particularitats presenta l’aire de la vall?
R.- Sobretot, suposam la presència d’ozó i partícules de PM2’5 -unes partícules molt fines que poden penetrar als pulmons i que són vint vegades més perilloses que l’ozó-; el PM2’5 és pitjor que el fum ja que provoca càncer i malalties cardiovasculars. Aquesta presència pot venir provocada pels cotxes i pel fum, tant de cremes de poda com de les estufes de llenya. A aquesta presència cal afegir-hi l’especial orografia de la vall que fa que aquests fums s’hi acumulin.

P.- Sap si s’han fet estudis anteriors al respecte?
R.- El 2006 se’n va fer un, però no cercaven aquestes partícules. El Consell de Mallorca té una estació mòbil i seria molt interessant que es desplaçàs fins a la vall. Tot i que el que seria desitjable seria un estudi que abraçàs almenys tres anys.

P.- Què és el que acaba fent malbé l’aire de la vall?
R.- Ozó -que sol provocar asma-, a falta d’un estudi actualitzat. El que és realment important és conscienciar la gent. Per posar només un exemple basta tenir present que si es detectàs aigua contaminada ni ens plantejaríem donar-la als nostres fills; igualment passa amb l’aire.

P.- Com pot solventar-se aquest problema?
R.- Comptant amb dades: hem de tenir molt clar que tenim dret a aire net i a comptar amb informació al respecte. Calen estudis, sempre tenint molt present que hi ha molts de factors i actors que influeixen en la qualitat de l’aire. Residus, mobilitat, pobresa energètica...- i després cercar alternatives i on i com intervenir, sempre cercant la forma que molesti menys i tengui més efectivitat.

P.- Hi ha qui diu que aquestes queixes són fruit de reaccions de turistes, estrangers i exagerats?
R.- Sobretot s’ha de dir que les queixes provenen de sollerics reals -siguin estrangers o locals-: gent que treballa i viu a Sóller, que creu que pot viure millor amb aire net, gent major i infants que pateixen asma i altres malalties respiratòries. Sense ànim de crear controvèrsia, els estrangers residents tenim dret a opinar i els que som europeus a votar; llavors si tenim l’obligació de pagar l’IBI, bé podrem opinar.

P.- Entén les suspicàcies que provoquen aquestes queixes entre la pagesia?
R.- En primer lloc s’haurà de veure si les cremes de poda són el problema; tal vegada l’aire solleric és pur, nosaltres el que demanam és un estudi. Ara bé, hem de tenir clar que pel fet de fer una cosa tota la vida, s’ha de continuar fent si afecta negativament a la societat. Nosaltres no volem assenyalar ningú, ja que potser la causa dels fums pot ser múltiple: massa cotxes en circulació, estufes de llenya... Hi ha estudis que demostren que respirar aire d’un tub d’escapament és menys nociu que els que pot emetre una estufa de llenya; fins i tot les ecoestufes -que seran obligatòries a partir del 2023- produeixen tanta contaminació com 25 camions dièsel.
P.- Per què decidí formar part de l’entitat Sóller Vall Verda?
R.- Per oportunisme: hem de tenir present que estam en un any electoral i, de sobte, els polítics ens escolten. És un bon moment per treure compromisos als partits polítics. Vull que entenguin que no som rivals dels partits, tan sols cercam consensuar mesures i millorar la nostra vida.

P.- Quina ha estat la sensació dels sollerics amb aquesta plataforma?
R.- Molt positiva: l’acollida ha estat molt bona per part de la gent que se’ns ha acostat. En aquest moment hem organitzat un concurs fotogràfic per donar-nos a conèixer i copsar l’interès dels sollerics. Hem demanat a comerços lots de regal i la resposta ha estat molt bona. No volem espantar ningú i estam oberts a tothom, deixant molt clar que no estam gens polititzats.
P.- Com veu que la majoria de partits locals acudissin a la presentació del seu projecte?
R.- Amb molta satisfacció; tot i que històricament la dreta sol veure els moviments ecologistes com a rivals polítics. Nosaltres el que volem és que governi qui governi implementi un seguit de mesures que ens acabin beneficiant a tots. Volem que els polítics s’entusiasmin amb el nostre projecte i volem deixar ben clar que no som de cap partit polític en concret.

P.- Com valora una enquesta de Veu de Sóller on el 60% dels lectors creu que les seves demandes no seran tengudes en compte pels polítics?
R.- És simptomàtic de la desconfiança de la societat envers els polítics. La gent vol ser escoltada i té la sensació que és el sistema qui no els escolta.

P.- Han aparegut en precampanya política circumstancialment o ho han fet per quedar?
R.- La nostra presència és circumstancial: hem vengut per canalitzar els interessos sollerics just abans de les eleccions. Hem volgut posar el medi ambient al discurs polític; volem que aquests temes estiguin en boca de tothom i que els polítics ho tenguin en compte. Volem que els polítics es comprometin amb mesures reals. No volem ser un grup ecologista més, tenim un objectiu clar i concret de cara a les eleccions de maig.

P.- Moltes de les seves demandes ja havien estat formulades sense obtenir solució. A què creu que es deu?
R.- La nostra missió no és salvar el món, sinó assegurar que les nostres propostes tornin a cobrar protagonisme. Els nostre objectiu primordial és oferir mesures concretes als polítics –des d’avui fins a maig-. Volem consensuar idees i activitats pràctiques i realistes.

P.- Veu incompatible progrés i ecologisme?
R.- No tenen per què ser conceptes antagònics: sobretot si tenim clar que el progrés per a un hoteler no té per què ser la mateixa idea que per a mi. El que sí és cert és que un cert tipus de desenvolupament agressiu no és compatible amb l’ecologisme. La idea de progrés també passa per alternatives que potenciïn el producte local i el treball alternatiu al turisme.

P.- Pot Sóller continuar rebent el nivell de turistes dels darrers anys sense pagar un preu?
R.- La tendència va cap a l’autoregulació: si no cuidam Sóller, la gent deixarà de voler venir. L’objectiu no és prohibir, sinó regular aquesta situació.

P.- Per acabar, com ho pot fer la gent per formar part de Sóller Vall Verda?
R.- Comptam amb facebook i portal web. A més, pretenem fer activitats lúdiques i xerrades per apropar-nos als sollerics. Volem que cada solleric contribueixi amb nosaltres i alhora es formin ecològicament.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a