Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 24 de juny de 2024   |   11:15
 
Enquesta  
Quina nota poses als partits de l’oposició després d’un any de legislatura?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
Un contenidor ple de residus.
03/03/2023 | 09:32
Sóller arriba al 20% de reciclatge
SaVeu

Un 20’03%. Aquest és el volum de residus que els sollerics abocaren als contenidors de reciclatge durant l’any 2022, el que suposa assolir un nou rècord i, per primera vegada, situar l’índex de reciclatge per damunt del 20% del total de residus generats en un any a Sóller.

Així ho indiquen les dades del Consell de Mallorca que apunten com totes les fraccions de residus destinats al reciclatge incrementen percentatge de recollida. No passa el mateix amb els residus destinats al rebuig, que pràcticament el seu volum es manté igual que l’any anterior. Val a dir que durant el passat any Sóller va estrenar servei de recollida de residus orgànics als grans productors (hotels i restaurants), un fet que va contribuir que el volum de residus que finalment es transfereixen a la planta incineradora per a la seva cremació es mantengués sense canvis en comparació a l’exercici de 2021.

Amb tot, durant el passat any Sóller va generar 8.591 tones de fems, el que representa un 7% més que en l’exercici anterior. En aquest aspecte s’ha de tenir en compte la peculiaritat dels anys 2021 i 2022, ja que el primer encara es va veure afectat per la crisi sanitària de covid, un fet que va repercutir en una menor producció de fems degut a la breu temporada turística que es va registrar aquell any. El 2022 va estar caracteritzat per la recuperació econòmica, un fet que va tenir el seu reflex en una major producció de residus. Concretament 557 tones. Però també s’ha de destacar que molts d’aquests residus produïts de més l’any passat es varen desviar als canals de reciclatge.

Així, en el passat any la producció de paper per reciclar va incrementar-se un 12%. A destacar el 24% que va incrementar-se el volum de vidres que es destinaren a reciclatge, mentre que la producció d’envasos per reciclar va augmentar el 13% en comparació a l’any anterior. En quan a la fracció orgànica, en el 2022 no hi ha dades comparatives, ja que va ser el primer any de la seva implantació.

De la fracció de rebuig pràcticament no va registrar un increment percentual, situant-se en les 6.589 tones, que suposen 21 tones més que l’any anterior.

L’any de més reciclatge

D’acord amb les dades del Consell de Mallorca, el passat any va ser el de major reciclatge de residus a Sóller, tenint en compte que per primera vegada es va situar en el 20%. Suposa un increment de gairebé dos punts en comparació a l’any anterior i sis si es mira fa nou anys, quan els camions de Sóller Recicla varen iniciar la recollida selectiva de fems.

Durant tots aquests anys s’han registrat pujades en el percentatge de reciclatge, però també algunes baixades com la dels anys 2017 o 2021 respectivament.

No obstant això, el camí que queda per recórrer encara és un tant llarg si es té en compte que de cara a l’any 2030 la Unió Europea ha fixat que s’ha de reciclar almenys el 50% dels residus urbans. Es tracta d’un percentatge que l’Ajuntament preveu anar assolint quan finalment es posi en marxa el servei de recollida porta a porta, que pràcticament obligarà a reciclar molts més residus.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a