Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 24 de juny de 2024   |   13:14
 
Enquesta  
Quina nota poses als partits de l’oposició després d’un any de legislatura?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5 - 10
 
Es construirà als terrenys de Son Puça.
19/02/2023 | 06:08
Una bassa de reg a Son Puça
SaVeu

El Consell de Govern va aprovar dilluns el Pla General d’Aprofitament i Optimització d’Aigües Regenerades amb destinació al reg agrícula que s’ha fixat com a objectiu que el 60% dels recs es facin amb aigua regenerada l’any 2027. El citat pla contempla la construcció d’una bassa per l’acumulació de l’aigua regenerada de la depuradora que suposa una inversió d’1’4 milions d’euros.

D’acord amb el que preveu la documentació del pla que actualment es sotmet a exposició pública, la construcció de la bassa té l’horitzó fixat de l’any 2024, en que teòricament es construirà. El director general d’Agricultura, Fernando Fernández, ha explicat que la construcció de la bassa es realitzarà en uns terrenys municipals. La seva construcció durà aparellada la instal.lació d’un sistema de depuració terciària a la planta de tractament de les aigües residuals de Son Puça.

La creació d’aquesta basa és un projecte que es ve gestant des de fa temps. Té com a finalitat substituir el bombament que fins l’any 2021 servia aigua a la comunitat de regants del Sindicat de Regants. Després de finalitzar el període concessional, les extraccions d’aigua depurada per al reg dels horts va deixar d’estar operatiu, la qual cosa va afectar els hortalans de la part baixa de Sóller que varen deixar de rebre aigua de la depuradora.

El projecte de la Conselleria de Medi Ambient contempla instal.lar la maquinària per donar un tractament terciari a l’aigua de la depuradora, que serveix per reduir la càrrega contaminant de l’aigua residual mitjançant uns sistemes de filtració.

La implementació d’aquest sistema juntament amb la construcció de la bassa de rec compta amb el suport de l’Ajuntament. El regidor d’Agricultura, Sebastià Aguiló, ha mantengut diverses trobades amb els responsables d’Agricultura del Govern per impulsar el projecte. No obstant això, una de les primeres qüestions que hauran de resoldre Govern i Ajuntament serà el lloc on es construirà la bassa.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a