Diari digital de la comarca de Sóller
Dimecres, 24 de juliol de 2024   |   01:23
 
Enquesta  
Estàs d’acord en crear ciclocarrers dins Sóller, que permetin circular les bicicletes amb compatibilitat amb els cotxes?


No
 
Entrevista
28/06/2024 | 17:18
Carmen Olivares:
"Estel Nou necessita un nou habitatge tutelat"
Gabriel Mercè

Fa pocs dies que Carmen Olivares ha assumit la presidència d’ASANIDESO, l’associació que dona cobertura a Estel Nou. És una entitat consolidada, amb més de 40 anys de trajectòria, que actualment compta amb 78 usuaris, 38 professionals i prop de 300 socis, i que es troba analitzant si li convé transformar-se en una fundació.

 

Pregunta.- La junta directiva d’ASANIDESO acaba d’experimentar canvis. Ens podríeu explicar quins són?

Resposta.- Els canvis venen dictats pels nostres estatuts. Vàries persones que han estat membres de la junta directiva cessen dels seus càrrecs, a voluntat pròpia i per qüestions personals, com és el cas de la presidenta Magdalena Socías, un dels nostres vocals, en José Comerón, i la tresorera Xisca Cortès. Vull fer constar el nostre màxim reconeixement per la seva tasca i col·laboració de tants d’anys. Al mateix temps s’han incorporat com vocals Antònia Cabot i Ramon Deyà, dues persones molt valuoses, i Toni Garau ha assumit el càrrec de tresorer, que ja venia ocupant des del final del 2023.

 

P.- Quina és la vostra relació amb ASANIDESO? Quin temps fa qui hi estau implicada i com?

R.- La relació amb Estel Nou ve donada per tenir la meva germana com a usuària. Està en el Taller Ocupacional des dels seus inicis. D’altra banda, aquest darrer any he assistit a les reunions de la junta directiva acompanyant el meu pare, que fa molts d’anys que n’és membre. Aquest contacte amb l’entitat m’ha animat a assumir aquesta responsabilitat amb moltes ganes i confiança, ja que Estel Nou disposa d’un equip de treball de molta qualitat.

 

P.- Tenim entès que us heu marcat com a objectiu el canvi d’Associació a Fundació. Per què?

R.- L’assumpte de la fundació és un tema que val la pena considerar i vull recalcar que encara ho estam estudiant. A la junta directiva hem vist que moltes associacions sense ànim de lucre, com és la nostra, a mesura que han anat creixent s’han canviat a fundació. Hem vist que un dels motius és perquè les fundacions tenen uns certs avantatges que, de cara al futur, poden ser molt positius per als nostres usuaris, ja que són avantatges que valen la seva protecció i seguretat. Però, com he dit abans, encara ho estam estudiant, per això proposàrem a l’Assemblea General iniciar un procés de consulta jurídica per analitzar avantatges i inconvenients que puguin suposar aquest canvi. En qualsevol cas aquest canvi, si és que es produeix, no implica modificar els nostres objectius de treball dels usuaris; volem que sigui un canvi beneficiós per als usuaris i també per als treballadors; per això volem remarcar que simplement estam iniciant un procés que haurà de ser llargament debatut per la junta directiva i sobretot aprovat per l’Assemblea General, que és l’òrgan que haurà de prendre la decisió definitiva.

 

P.- Quin moment actual travessa ASANIDESO?

R.- Tenim en total 78 usuaris, 39 al Servei Ocupacional i 39 al Centre Especial de Treball. De personal som 38 persones, repartits entre diferents àrees i serveis: 15 en el Centre Especial, 16 en el Servei Ocupacional i 7 cuidadores que estan l’Habitatge Supervisat.

 

P.- Com estan organitzats?

R.- Estel Nou disposa de diferents branques d’activitats com jardineria, la neteja pública i privada, la fàbrica de confitures i el taller de ceràmica. També tenim els usuaris que estan en el Servei Ocupacional que, a més de rebre suport psicopedagògic, també fan activitats terapèutiques ocupacionals i d’aprenentatge, fan unes manualitats molts guapes que després venem a les paradetes de Nadal i de la Fira.

 

P.- Hi ha en projecte la creació d’una nova residència. Com està aquest assumpte?

R.- És un projecte que ens fa molta d’il·lusió, perquè és, a més, una necessitat. A l’habitatge supervisat només tenim 13 places i estan totes ocupades, tenim una llista d’espera que no podem atendre i això ens crea molta frustració. La Junta Directiva ha fet, i segueix fent, molta feina burocràtica perquè el projecte es faci realitat per ampliar les places, però aquestes coses són molt lentes i és qüestió d’anar fent amb constància i paciència.

 

P.- Com ha funcionat el centre actual?

R.- Va beníssim, de fet les 13 places que tenim estan ocupades, tenen 7 cuidadores que fan molt bona feina, i tant els usuaris com els familiars estan molt contents.

 

P.- Quins són els principals problemes que pateix ASANIDESO en aquest moment?

R.- El problema principal és la part econòmica. És sempre preocupant per a nosaltres. Les ajudes públiques són molt importants per al nostre finançament i moltes vegades es produeix un desequilibri entre la creació de despeses i la recepció d’ajudes. També necessitem resoldre l’espai necessari per les nostres activitats, especialment a la fàbrica. Vull destacar que la col·laboració dels socis és molt important per a ASANIDESO.

 

P.- Amb quants de socis compten?

R.- L’Associació té 291 socis en aquest moment que, fent unes aportacions anuals, ens són de gran ajuda. Pensem que seria molt bo per l’associació augmentar el nombre de socis, donaria més força a la nostra entitat. Per això anim a la gent que ens estigui llegint i vulgui col·laborar que es faci soci. Només és una aportació anual que no suposa gran esforç i fa una gran labor social.

 

P.- Com veu l’evolució del centre al llarg de les darreres quadre dècades?

R.- Per a mi la bona evolució del centre és evident. Si anem enrere, fa 43 anys, quan es va crear l’Estel Nou que començàrem a Los Jardines, després passàrem a Cal Bisbe i tot seguit a Ses Marjades amb tan sols Servei Ocupacional i 12 usuaris... Si ho comparem amb tots els usuaris i serveis que tenim ara, es pot veure la gran evolució que hem tingut. A part, m’agradaria fer visible el procés social que també s’ha viscut. El centre ha treballat per poder oferir una oportunitat perquè es puguin desenvolupar personalment i laboralment.  

 

P.- Qui ho ha fet possible, sobretot?

R.- En primer lloc els familiars i grup de sollerics que varen creure en aquest projecte d’educació i formació de les persones amb discapacitat, i que amb molta lluita varen iniciar un camí. També els nostres socis i totes les persones que col·laboren amb l’Associació de manera desinteressada. A més, tots els nostres clients, les grans empreses de la Vall, l’Ajuntament de Sóller i de pobles veïns, que fan possible el funcionament dels nostres serveis i, molt especialment, Franz Kraus de Fet a Sóller per permetre utilitzar la seva marca comercial a les nostres confitures i tot el suport que ens ha donat per comercialitzar els nostres productes. A tots ells els ho agraesc moltíssim.

 

P.- Té el futur assegurat Estel Nou?

R.- Jo som optimista i estic segura que Estel Nou es podrà mantenir amb la seva labor social i laboral amb la que està compromesa. Serà el resultat del nostre treball fer-ho possible.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a