Diari digital de la comarca de Sóller
Dilluns, 11 de desembre de 2023   |   07:33
 
Enquesta  
Quin temps ha d’obrir l’Ajuntament la Torre Picada al públic?

Dues hores al mes
Un dia sencer al mes
Un dia per setmana
Dos dies per setmana
 
Entrevista
28/01/2022 | 13:57
Andrea Pomar:
“Hem de ser previsors amb la situació de pandèmia”
J.M.

Pregunta.- Vist amb uns mesos de perspectiva, va ser bona idea traspassar la recaptació de tributs a l’ATIB?
Resposta.- He de dir que no va ser una decisió fàcil, però va ser valenta la que vàrem prendre. Una vegada analitzats tots els pros i contres, vàrem arribar a la conclusió que era el millor per tots els sollerics. El motiu principal que ens va fer prendre aquesta decisió va ser en què ens trobàvem amb un nombre elevat de persones que per sistema no pagaven els seus tributs i l’Ajuntament no tenia les eines legals per poder embargar-los.

P.- Per què es va adoptar aquesta decisió si uns anys abans ja s’havia revertit?
R.- No entenem com es va revertir amb l’esforç operatiu que suposa fer aquest traspàs. No té sentit de cara a l’administració pública anar canviant tot el sistema cada legislatura. Si una cosa funciona i la ciutadania ja ho té per mà s’ha de mantenir.

P.- Quins avantatges suposa per a la gestió tributària aquesta cessió?
R.- A tots els nivells suposa una modernització i un avanç. De cara a l’administració ens ofereix unes eines que ens permet ser més eficaços i augmentar els ingressos per revertir-los en el poble. Per exemple, podrem cobrar el gran deute de multes i tributs que ascendia a més d’un milió i mig d’euros que teníem pendent.

P.- L’Ajuntament tenia la infraestructura de personal per realitzar aquesta tasca, què passa ara amb aquests treballadors que seguim pagant?
R.- L’Ajuntament no tenia la infraestructura de personal, perquè mesos abans de començar les negociacions amb l’ATIB la recaptadora havia presentat la seva renúncia al càrrec. La situació tècnicament també era molt complicada perquè la llei no ens permetia fer embargaments a tots els nivells. Actualment, com ja se sap, l’Ajuntament necessitaria més treballadors pel volum de feina que hi ha, així que és podria dir que sempre falten mans, encara que he de dir que tots els treballadors de la casa fan una feina excel·lent.

P.- Quins beneficis reporta al ciutadà de carrer la gestió de l’ATIB en comparació a la que es feia abans?
R.- El principal benefici és que oferim al ciutadà la possibilitat del pagament a la carta el que suposa fraccionar el pagament dels tributs fins en 9 quotes sense interès en funció de la seva economia domèstica. També hem facilitat la tramitació que ara es pot fer telemàticament o en horari de matí o d’horabaixa, aquesta ampliació horària era una demanda de la gent. Tenir una oficina de l’ATIB a plaça ens evita desplaçaments a Palma per fer tramitacions.

P.- Quin nivell de morositat tenen els sollerics amb l’Ajuntament?
R.- En general, el que passava a Sóller el que el nivell de morositat repercutia principalment a gent que no era sollerica. Abans de fer el traspàs a l’ATIB ens trobàvem, per exemple, a l’any 2017 amb una morositat d’un 4’7% i a l’any 2020 ja estava situada a l’11’11%, el que representa casi deixar d’ingressar 1’5 millions d’euros aproximadament de la remesa de l’exercici que era de 10’5 millions.

P.- Ha tengut alguna repercussió la pandèmia en els nivells de morositat?
R.- Evidentment la pandèmia a tengut una repercussió no només en l’àmbit social sinó també a nivell econòmic. Encara estam ben de ple a dins aquesta pandèmia i és prest per quantificar. Veurem una vegada tancat l’exercici del 2021 en quins nivells ens trobam i ho valorarem.

P.- Sempre s’ha dit que els sollerics prefereixen tenir els seus imposts domiciliats, en quin percentatge sobre el total representa?
R.- Sí, els sollerics comparats amb altres municipis de l’illa som molt més pràctics i la gran majoria ho tenim domiciliat, de fet en el moment del traspàs a l’ATIB el volum de domiciliats era d’un 80% aproximadament.

P.- Es pot entreveure una baixada d’imposts municipals a curt i mig termini?
R.- Aquesta és la nostra idea com equip de govern i vull recordar que fins ara l’hem duit a terme. Pel que respecte a l’IBI, quan començam la legislatura ens trobam que des de fa anys els valors dels coeficients de reducció no es toquen. L’any 2021 i l’any 2022 aplicam una reducció progressiva del 0’05 % en el coeficient que serveix per calcular el rebut de la contribució. Complint així amb el que ens vàrem comprometre d’anar aplicant una reducció cada any. També recordar que la taxa d’ocupació de vía pública, l’any 2020, l’Ajuntament de Sóller la va bonificar amb un 50% i el 2021 la vàrem poder suprimir. El rebut del fems, també hem aconseguit reduir-lo, aquest any 2022, l’Ajuntament de Sóller ha modificat les tarifes de la taxa de fems, aplicant una disminució del 8,66 % .

P.- Els de Sóller som els que tenim un IBI més car de les Balears. Què pensen fer amb aquesta qüestió? Creu que baixar el tribut un 0’05% és suficient?
R.- L’IBI és una qüestió complicada i que sempre se’n fa molt debat polític. A mi m’agrada ser molt prudent amb aquesta qüestió perquè s’ha de tenir present que l’IBI és la principal font d’ingressos d’aquest municipi. Com he dit abans, aquest equip de govern ha anat baixant els coeficients i ho seguirem fent, sempre pensant amb el que pugui venir. Sempre dic que quan toca ser valent ho hem de ser, però quan hem de ser previsors també és convenient ser-ho i més amb la situació pandèmica actual.

P.- L’Ajuntament de Sóller va obtenir 5 milions d’euros de superàvit, no seria motiu per baixar els impostos?
R.- Aquest superàvit es va obtenir quan l’economia anava bé, i hem optat per dues vies, invertir una part i la gran majoria destinar-ho a pagar les sentències com la de l’Infante Lois. Aquesta legislatura hem baixat els impostos, però hem de ser conscients que la situació econòmica actual és la pandèmica i hem d’esperar a veure quina és la xifra del proper superàvit per prendre una decisió.

P.- A què es deu el superàvit, a què l’Ajuntament no ha invertit en allò que havia previst o que la pressió fiscal està molt per damunt del que seria raonable?
R.- El principal motiu és que s’havien previst unes partides de despesa que finalment la situació actual no ha permès executar. La pressió fiscal que tenim no està per damunt del normal, ja que està supervisada i regulada per l’Estat. En el cas de les taxes, com és el fems, es tracta del cost de la incineració i del servei.

P.- Pujarà el rebut del fems en el 2023? I baixarà la contribució urbana?
R.- El compromís d’aquest equip de govern és anar baixant cada any el coeficient de la contribució tal com hem fet aquests dos darrers exercicis. El fems és una taxa i es tracta del cost que depèn de dues variables, del preu de la incineració i del servei de la recollida. Si augmenta el gasoil el preu de la taxa inevitablement pujarà, però si aconseguim generar menys residus, el preu de la taxa baixarà.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a