Diari digital de la comarca de Sóller
Dimecres, 24 de juliol de 2024   |   01:31
 
Enquesta  
Estàs d’acord en crear ciclocarrers dins Sóller, que permetin circular les bicicletes amb compatibilitat amb els cotxes?


No
 
Entrevista
09/08/2019 | 08:54
Toni Serra:
“Dos arbres de l’Infante Lois s’hauran de talar tard o d’hora”
Cati Aina Oliver

El solleric i enginyer agrònom Toni Serra (Sóller, 1982) va realitzar el mes de març un estudi amb el qual va analitzar l’estat de salut dels arbres del camp d’esports Infante Lois, del Port de Sóller. L’objectiu de l’informe va ser avaluar el risc de caiguda o fractura i descriure les actuacions a dur a terme per reduir el risc de possibles accidents produïts. Tot també mantenint el seu valor patrimonial, sempre que fos possible. Serra va entregar l’informe de l’estudi a finals de juny, on es descriuen les principals actuacions que s’haurien de dur a terme. En concret, 5 arbres s’haurien de podar, 3 s’haurien de podar o fer-hi un ancoratge aeri, a un exemplar se li hauria de fer una reducció de la copa i una eliminació a mig termini, i un s’hauria de talar. Les principals problemàtiques que destaca l’estudi són la presència de branca seca, unions febles, podes excessives de refaldat o neteja interior, excessiva esveltesa o afilament, lateralització de braços, creixement per competència, inclinacions i excessiva exposició al vent.

Pregunta.- Per què l'arbrat de l'Infante Lois es va sotmetre a un estudi?
Resposta.- Va ser a petició de l’Ajuntament. Normalment aquests estudis es fan quan cauen branques o visualment generen incertesa de que puguin caure. Per això em varen demanar estudiar els arbres més pròxims a les carreteres, els de la part exterior. Va ser una petició molt concreta per determinar les possibles actuacions que puguin necessitar i quin grau d’alteració puguin tenir.

P.- Com ha fet l'estudi?
R.- Aquests tipus d’informes formen part d’un sistema d’avaluació que ve d’Alemanya. La valoració dels arbres s’ha realitzat mitjançant el sistema d’Avaluació Visual de l’Arbre (EVA), derivat del VTA, descrit per Claus Matthek a principis dels anys 90. A aquest sistema se li han afegit els coneixements derivats d’altres investigadors i el coneixement que he adquirit a través de la meva pròpia experiència. El sistema es basa en la valoració de les estructures visibles de l’arbre per determinar el seu estat intern, tant referit a la seva vessant fisiològica com mecànica. Amb la valoració visual he pogut observar variables com la densitat foliar, l’altura, la distribució de la massa foliar, la mida i el seu color. També l’estructura de les branques, les brotades, els processos de creixement, la fusta de reacció, l’excés de pes o exposició, els defectes en unions, les codominàncies i la tipologia de l’escorça.

P.- I de tot el que ha estudiat, quines són les conclusions? Com es troben els arbres de l’Infante Lois?
R.- En general l’arbrat està bé, però tenen el problema d’haver crescut massa junts, la qual cosa ha generat, per exemple, inclinacions per competència per la llum. Els exemplars presenten alteracions moderades i alguns també greus associades a defectes en copa, el que suposaria risc de fractura d’eixos. També hi ha alteracions de l’estructura, el que provoca un risc de fractura de tronc; i també alguns presenten pèrdua d’estabilitat, és a dir, risc de fractura de tronc, caiguda o bolcada.

P.- Quines són les principals actuacions que s’hauran de dur a terme?
R.- La poda de cinc arbres, poda o ancoratge aeri a 3 pins, reducció de copa i eliminació a mig termini d’un exemplar i la tala d’un altre. Tot i això, he de dir que en general són arbres que es troben bé i que tenen poc problemes de caiguda de branques. Hi ha diversos exemplars que tenen problemes de branques. Quan dues branques creixen massa juntes, a la seva base es forma escorça inclosa. Es tracta d’una unió dèbil que genera més risc de fractura. Per solucionar aquest problema s’ha de reduir el pes que porten els arbres. L’ancoratge aeri són cablejats que es posen perquè si es produeix l’esqueixament no faci mal a ningú quan la branca caigui. L’estat més greu el presenten dos exemplars. Un té escorça inclosa i l’altre està molt inclinat. No són arbres que s’hagin de llevar de manera immediata, però aquests dos tard o d’hora s’hauran de talar.

P.- El problema de l’escorça inclosa no té solució?
R.- No. Si parlam de risc, s’hauria de llevar una branca de l’arbre amb escorça inclosa perquè genera un risc de ruptura. Però si li lleven la branca quedarà un exemplar desestructurat que pot generar més risc.

P.- I pel que fa a l’altre arbre inclinat?
R.- Es tracta d’un pi inclinat que té un estrés mecànic per la inclinació excessiva. He proposat reduir pes o eliminar-lo directament per evitar riscos.

P.- Vol dir que s’haurien de talar dos arbres de l’Infante Lois per motius de seguretat?
R.- Tard o d’hora, sí. El de l’escorça inclosa ja es pot eliminar. Però l’inclinat és més complicat perquè si es tala pot ocasionar un canvi en l’efecte del vent sobre les copes i podria haver un augment de càrrega i un risc de caiguda dels altres. Per tant, com a solució es pot optar primer per reduir pes i després acabar per eliminar l’arbre. Així no serà una actuació que afecti de manera tan dràstica als altres arbres.

P.- Ha rebut cap resposta de cara a la tala d’aquests dos arbres?
R.- Aquest informe es va entregar després de les eleccions i el nou equip de govern haurà de ser l’encarregat de fer aquestes actuacions.

P.- Podria calcular el temps màxim que poden estar els arbres sense rebre cap actuació?
R.- No ho sabria dir. Depèn de la càrrega del vent. No he valorat instrumentalment els arbres. Aguanten unes condicions normals, però si fa una ventada podria produir-se una ruptura. L’informe es va fer dues vegades. Una abans de la ventada que hi va haver per Pàsqua i una després. S’ha de dir que no varen sortir altres defectes degut al fort vent que hi va haver.

P.- Això podria ser un indicador de que no hi ha perill?
R.- El perill zero no existeix. Hi ha diferents nivells de risc i l’informe exposa les actuacions necessàries depenent del risc de fractura de branques de cada arbre.

P.- Va ser l’encarregat exclusiu de fer l’informe o va comptar amb l’ajuda d’altes tècnics?
R.- Jo vaig em vaig encarregar de tot. Vaig tardar uns tres dies per fer l’informe d’abans del cap de fibló de Pàsqua i després vaig tornar per tornar a avaluar la situació.

P.- Per acabar, recordem que aquest camp és molt freqüentat per infants i que ben a prop hi ha una escola. Quines actuacions creu que s’haurien de fer de cara a evitar incidents?
R.- Coses tan senzilles com tancar-lo quan fa molt de vent. Si es tractés d’una pineda més compacta no hi hauria risc, però el problema és que en alguns llocs els pins han quedat desprotegits.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a