Diari digital de la comarca de Sóller
Dimecres, 24 de juliol de 2024   |   03:00
 
Enquesta  
Estàs d’acord en crear ciclocarrers dins Sóller, que permetin circular les bicicletes amb compatibilitat amb els cotxes?


No
 
Dos contenidors de recollida selectiva de Sóller.
27/01/2023 | 09:29
Rècord en recollida selectiva
SaVeu

Mai els sollerics havien reciclat tant com durant l’any 2022. Així ho indiquen les xifres de recollida selectiva que apunten com en el passat exercici els ciutadans abocaren a l’interior dels contenidors específics un global de més d’1’7 milions de quilos de residus reciclables, el que suposa un increment del 17% en comparació a l’any anterior.

L’increment de reciclatge abarca a totes les fraccions, si bé la que més augmenta en comparació a l’any anterior és la del vidre. Durant el 2022 es varen retirar dels contenidors verds més de 602 tones de vidre en un increment del 24% per damunt els registres de l’any 2021. En un percentatge inferior, però alhora gens despreciable, és l’increment que ha registrat la fracció d’envasos que s’aboquen en el contenidor groc. Durant el passat any es varen recollir 354 tones d’aquests residus en un increment del 14% en comparació a les xifres de l’any anterior.

La fracció que menys creix és la del paper i el cartó. Durant l’any passat Sóller Recicla va retirar dels contenidors blaus més de 516 tones d’aquest material, un 10% més que durant l’exercici de 2021. Amb tot, durant el passat any es varen recollir més de 300 tones de material reciclable dels carrers de Sóller en comparació a l’any anterior, d’acord amb les xifres que maneja Sóller, Recicla, l’empresa concessionària del servei de recollida selectiva del municipi.

L’evolució positiva d’aquests xifres ha fet que el 2022 s’hagi convertit en l’any que més recollida selectiva hi ha hagut a Sóller des que es va implantar el servei. Tot aquest material es desvia del sistema de tractament convencional dels residus que acaben a la incineradora de Son Reus. A l’igual que les 276 tones de residus orgànics que l’Ajuntament va recollir dels productors singulars (hotels i restaurants) durant el passat any en el qual es va posar en marxa aquest servei de forma experimental.

230.000 euros d’estalvi

La recollida de la fracció orgànica així com la selectiva del paper, vidre i envasos es va situar en el passat any en les 2.000 tones, segons les xifres proporcionades per Sóller Recicla i Sóller 2010. Això suposa un significatiu estalvi per a les butxaques del contribuent perquè aquestes 2.000 tones ja no han acabat en el procés d’incineració pel qual Sóller paga 114’96 euros per tona. L’estalvi que ha suposat el reciclatge i la recollida orgànica és de 230.000 euros.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a