Diari digital de la comarca de Sóller
Dimarts, 15 de juny de 2021   |   02:17
 
Enquesta  
Quina nota poses al batle de Sóller en l’equador de la legislatura?

0 - 2‘5
2‘5 - 5
5 - 7‘5
7‘5- 10
 
La mascareta és obligatòria des de demà
20/05/2020 | 08:39
Mascareta obligatòria a partir de demà
saveu.cat

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat avui dematí l'ordre del Ministeri de Sanitat que obliga a dur a partir de demà mascareta a totes les persones majors de sis anys quan facin ús de la via pública.

La norma diu que l'ús del protector serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys dos metres. Sanitat suggereix l'ús qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

Queden exonerades les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta; persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; el esenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta o bé per causa de força major o situació de necessitat.

 

Aquí pot trobar la resolució completa publicada al BOE avui dematíAnterior Tanca Següent Compartiu-ho a