Diari digital de la comarca de Sóller
Dimarts, 1 de desembre de 2020   |   10:13
 
Enquesta  
Han de tenir exempció de taxes els negocis que enguany han hagut de tancar a causa de la covid?


No
 
L'antic escorxador, on s'hi projecte el centre de dia.
25/10/2019 | 11:10
Tres informes contra el centre de dia
J.M.

Tres informes elaborats per diferents departaments de l’Ajuntament de Sóller desaconsellen firmar un protocol d’actuacions amb el Govern balear per impulsar la creació del centre de dia projectat a l’antic edifici de l’escorxador. Els informes han estat elaborats per tècnics dels departaments de Serveis Socials, Assessoria Jurídica i Intervenció, i en ells es determina que “no serà adient la signatura del citat protocol” al.legant diferents qüestions tècniques i econòmiques.
Els informes tècnics en contra suposen un obstacle a un projecte que va sorgir durant la passada legislatura amb

el qual es va perfilar la conversió de l’antic escorxador del camí de Ses Fontanelles amb un centre de dia per a persones del col.lectiu de la gent gran. El projecte no es va arribar a tancar, per la qual cosa a dia d’avui es troba en via morta. I de moment sembla que hi seguirà si l’equip de govern s’atén al que determinen els informes que han elaborat els funcionaris.

Un altre factor que té en contra el centre de dia previst a l’escorxador és l’oposició del PP a l’emplaçament escollit per l’anterior govern del pacte de progrés. El partit que ara ostenta el govern municipal va ser reaci a crear-lo a l’escorxador i suggeria que es cercassin alternatives més avinents per ubicar aquest servei.

Els informes negatius estan elaborats entre els mesos d’agost i setembre i els tres documents descarten que l’Ajuntament firmi un protocol d’intencions amb el Govern per crear el centre de dia. El document elaborat pels Serveis Socials determina que manquen estudis de necessitats socials, de viabilitat econòmica i falta un projecte de planificació, gestió i organització del servei. La conclusió que assenyala és que “no serà dient la signatura del protocol”. Els serveis jurídics han elaborat un informe que ve a ratificar el que diu el de Serveis Socials tot i que afegeix que “sembla procedent ja que no implica l’assumpció d’obligacions ni càrregues” per a l’Ajuntament. Els serveis econòmics també es basen en l’informe de Serveis Socials per descartar que Sóller firmi un protocol d’intencions amb el Govern si abans no es realitzen els estudis previs que justifiquin la necessitat del centre de dia.

A partir dels raonaments que s’exposen en els informes, la possibilitat de crear el centre de dia queda en mans del protocol d’intencions que haurien de firmar Ajuntament i Govern que, per altra banda, no serà possible subscrivir-lo si abans no s’elaboren els informes tècnics que justifiquin la necessitat de disposar d’aquest servei de gestió pública. 

Des de l’equip de govern, el regidor Carlos Darder (PP), titular de la cartera de Serveis Socials, no s’ha pronunciat obertament sobre aquest tema. El regidor ha supeditat qualsevol decisió “al que diguin els informes tècnics que s’elaborin” sobre el centre de dia. Cal recordar que el PP va incloure en les seves promeses electorals la creació de dos centres de dia, un a Sóller i un altre al Port. Ja en la passada legislatura aquest partit es va manifestar reaci a ubicar-lo a l’escorxador i Carles Simarro, que aleshores estava a l’oposició, es decantava per l’opció d’instal.lar-lo al recinte de Ses Escolàpies al.legant que era més cèntric i més avinent ja que aquest recinte ja acull la seu de la Tercera Edat.

A més de definir el número de places, queda per concretar el finançament de l’obra i la posterior gestió del servei.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a